ZARYS HISTORYCZNY

Spółka Akcyjna „CHEMIA-ŁÓDŹ” ma ponad stuletnią historię. Zmieniała nazwy, formy prawne oraz siedziby.

Nie zmieniła natomiast, przez ponad sto lat rodzaju działalności t.j. handlu hurtowego i detalicznego artykułami chemicznymi.

Spółka powstała na podwalinach firmy Kazimierza Monitza „Przetwórstwo chemiczne”. Istniejąca od 1902 roku firma „Przetwórstwo chemiczne” była do wybuchu wojny (1939 r.), największą firmą handlową zaopatrującą łódzki przemysł włókienniczy w produkty chemiczne.

W czasie okupacji niemieckiej firma została przejęta przez Leopolda Schmidta.

 

W 1945 r. w wyniku przekształcenia z jednoczesną likwidacją osobowości prawnej firm:

– byłej firmy Kazimierz Monitz „Przetwórstwo chemiczne” przy ul. Wigury 30 i przy ul. Fabrycznej 12.

– byłej firmy Berndt i Stöckel przy ul. Wodnej 12.

– byłej firmy Jakub Petters przy ul. Roosevelta 1/3.

powstała Centrala Handlowa Przetworów Chemicznych w Łodzi.

W 1945 r. uruchomiono pierwszy sklep detaliczny przy ul. Jaracza 10, przeniesiony później do lokalu przy ul. Jaracza 16 (nieistniejący już sklep z barwnikami).

1902 – 1939 „PRZETWÓRSTWO CHEMICZNE” KAZIMIERZ MONITZ.

1939 – 1945 nazwa firmy nieznana, właściciel LEOPOLD SCHMIDT.

1945 – 1949 CENTRALA HANDLOWA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO W ŁODZI

HURTOWNIA WOJEWÓDZKA NR 2.

1949 – 1951 CENTRALA HANDLOWA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

EKSPOZYTURA REJONOWA W ŁODZI.

1951 – 1955 SKŁADNICA REJONOWA PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO W ŁODZI.

1955 – 1974 WOJEWÓDZKA HURTOWNIA WYROBÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO W ŁODZI.

1974 – 1998 PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLU CHEMIKALIAMI „CHEMIA” W ŁODZI.

1998 – „CHEMIA-ŁÓDŹ” SPÓŁKA AKCYJNA.

SIEDZIBY FIRMY

1902 – 1945 ul. WIGURY 30; ul. FABRYCZNA 12.

1945 – 1946 ul. SIENKIEWICZA 55; ul. WIGURY 30; ul. ROOSEVELTA 1/3.

1946 – 1993 ul. ŻWIRKI 11 (magazyny ul. BRUKOWA 27)

1993 – ul. BRUKOWA 27

DYREKTORZY

1. STANISŁAW PRUCHNICKI – 1945 – 1955

2. ANDRZEJ MIECZYŃSKI – 1955 – 1959

3. TADEUSZ KOZŁOWSKI – 1960 – 1968

4. MARIAN KUSIŃSKI – 1968 – 1976

5. RYSZARD JURCZEWSKI – 1976 – 1991

6. ANDRZEJ WOLNY – 1991 – 1998

od 1998 r. – Prezes Zarządu

Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną towarów branży chemicznej. Ponadto prowadzi usługi rozlewu,

konfekcjonowania oraz transportu.

„CHEMIA-ŁÓDŹ” SA ma zarejestrowany znak firmowy:

Firma zatrudnia ok. 40 pracowników. Na terenie Spółki mieści się również sklep firmowy, sprzedający towary w ilościach detalicznych – w cenach hurtowych.

Kapitał akcyjny Spółki „CHEMIA-ŁÓDŹ” wynosi 505.000,00 zł.