Praca

Sprzedajemy odczynniki chemiczne. Aceton, sól w tabletkach, kwas siarkowy, podchloryn sodu oraz inne.

CHEMIA ŁÓDŹ SA
Szukamy pracownika na stanowisko:

Główna/y Księgowa/y
ze znajomościa
Kadr i Płac

„Chemia – Łódź” Spółka Akcyjna to firma z ponad stuletnią tradycją. Spółka prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną towarów branży chemicznej. Ponadto prowadzi usługi rozlewu, konfekcjonowania oraz transportu.

OPIS STANOWISKA

• Prowadzenie pełnej księgowości spółki
• Organizacja, koordynacja, monitorowanie i nadzór nad wszystkimi księgowymi i podatkowymi aspektami działalności podmiotu
• Zarządzanie zespołem księgowym
• Przygotowanie polityki i zasad rachunkowości dla spółki
• Przygotowanie i zarządzanie planem kont
• Nadzór merytoryczny nad kontrolą dokumentów, ich dekretacją i księgowaniem
• Nadzór nad prawidłowym obiegiem dokumentów księgowych
• Udział w tworzeniu procedur i kontrolowanie ich przestrzegania
• Zamykanie okresów finansowych zgodnie ze standardami firmy, prowadzenie miesięcznych przeglądów kont bilansowych
• Sporządzanie bilansów, sprawozdań i raportów okresowych (jednostkowych i skonsolidowanych)
• Kontrola i księgowanie faktur oraz innych dokumentów związanych z działalnością organizacji
• Przygotowywanie sprawozdań i raportów na potrzeby zarządu, banków, KRS i innych instytucji zewnętrznych
• Komunikacja z kontrahentami i współpracownikami
• Prowadzenie ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
• Aktywne monitorowanie zmian w prawie podatkowym i ustawie o rachunkowości
• Nadzór nad płatnościami, uzgadnianie rozrachunków należności oraz zobowiązań
• Kontrolowanie rozliczeń podatkowych
• Odpowiedzialność za zgodność działań finansowych przedsiębiorstwa z obowiązującymi przepisami prawnymi
• Odpowiedzialność za prawidłowość rozliczeń CIT, VAT, VAT-UE, PIT oraz innych sprawozdań podatkowych
• Pełne prowadzenie spraw kadrowych, ewidencji umów o pracę i umów cywilno – prawnych (30 pracowników)
• Kontaktowanie się i współpraca z instytucjami zewnętrznymi (ZUS, US, BANK)

WYMAGANIA:
• Wykształcenie wyższe z zakresu finansów, ekonomii lub rachunkowości
• Co najmniej 5 lat doświadczenia na podobnym stanowisku
• Biegła znajomość ustaw o rachunkowości, podatku dochodowym od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku dochodowym od osób fizycznych
• Praktyczna znajomość prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych, zagadnień dot. rozliczenia czasu pracy
• Znajomość przepisów podatkowych, umiejętność ich prawidłowego interpretowania i stosowania
• Znajomość zagadnień kadrowo-płacowych
• Sumienność, dokładność, systematyczność
• Dobra znajomość pakietu Microsoft Office w szczególności Excel
• Znajomość systemu Xpertis Macrologic będzie dodatkowym atutem
• Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu spółek akcyjnych

CO OFERUJEMY:
• Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę
• Podstawowy system czasu pracy
• Atrakcyjne wynagrodzenie
• Pracę w miłym, przyjaznym i zaangażowanym zespole

CV prosimy wysyłać na adres mailowy: info@chemialodz.pl

Prosimy o umieszczenie w ofercie klauzuli o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Chemia-Łódź SA do celów rekrutacji zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r roku (Dz.U.Nr 133, poz. 883 z późn. zmianami).”
Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi Kandydatami.